PRIVACY VERKLARING
website www.cubymuseumgrolloo.nl

Onderstaande privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.cubymuseumgrolloo.nl bezoekt.

Waarborgen privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.
Het bezoek aan de website van het C+B Museum Grolloo kan geheel anoniem plaatsvinden. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de tijdstippen van het bezoek (bijvoorbeeld overdag of in de avonduren) of welke pagina's het meest bezocht worden.
Indien uw naam of de naam van uw instelling tegen uw zin op deze site wordt vermeld, neemt u dan contact met ons op. De betreffende informatie wordt dan van de website verwijderd.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. De stichting BIG en het C+B Museum zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De stichting BIG en het C+B Museum wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.
De Stichting Blues in Grolloo, hierna te noemen de stichting BIG, en de websiteredactie van het C+B
Museum Grolloo, hierna te noemen C+B Museum, behouden zich het recht voor de onderhavige privacyverklaring aan te passen. Wij adviseren u van deze privacyverklaring regelmatig kennis te nemen.

Teksten / Foto’s / Film


Op onze website worden regelmatig teksten van en/of foto’s/filmpjes geplaatst van allerlei activiteiten die door de stichting BIG en/of in het C+B Museum worden georganiseerd, alsook van andere activiteiten de bluesmuziek betreffende.
Met deze teksten/foto’s/filmpjes gaan we respectvol om voor wat betreft privacy. Wanneer een foto c.q. film geplaatst is op onze website waar u op staat en u wilt dat niet, laat het ons dan via de mail weten, zodat wij de teksten/foto/film kunnen verwijderen.

Links naar andere websites 


Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites hebben de stichting BIG en het C+B Museum Grolloo geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De Stichting BIG en het C+B Museum Grolloo zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Cookies 


Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website negatief beïnvloeden.
Er wordt gemaakt van functionele cookies en analyse-cookies, niet van marketing-cookies.
Onder het type analyse-cookies vallen ook cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De details hiervan worden in de volgende paragraaf uitgelegd.

Google Analytics

Op deze site gebruiken de stichting BIG en het C+B Museum GoogleAnalytics voor het bijhouden van statistieken over het websitebezoek.
Hierbij hebben de stichting BIG en het C+B Museum de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

  • de stichting BIG en het C+B Museum hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • In de statistieken wordt uw IP-adres geanonimiseerd zodat het niet tot uw persoon is te herleiden (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd);
  • de stichting BIG en het C+B Museum hebben 'gegevens delen' uitgezet;
  • de stichting BIG en het C+B Museum maken gebruik van GoogleAnalytics cookies voor het bovenstaande doel;
  • de stichting BIG en het C+B Museum maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics cookies.

Google kan de informatie die zij hebben over het bezoek aan deze site aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De stichting BIG en het C+B Museum hebben hier geen invloed op.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Contactformulieren


U kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met gegevens die bij ons binnenkomen via een formulier op onze website bijvoorbeeld. We zullen deze informatie altijd als vertrouwelijk behandelen.
Als u gebruik maakt van het contactformulier, dan worden de gegevens die u ingevuld hebt tijdelijk opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

Contactformulier
Naam, E-mailadres, Ip-adres, Vriend van het museum (ja/nee)

Nieuwsbrief
Naam, E-mailadres 

Stichting Vrienden van het C+B Museum
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, Evt. naam partner, Evt. bedrijfsnaam, IBAN Rekeningnummer, Tenaamstelling, Ip-adres

Het doel waarvoor de stichting BIG en het C+B Museum deze gegevens bewaren is:
contact met u opnemen naar aanleiding van uw verzoek om informatie, of:
u informeren over en betrekken bij de activiteiten van het C+B Museum, of:
u te kunnen inschrijven als begunstiger van het C+B Museum

De stichting BIG en het C+B Museum verklaren dat:

  • de stichting BIG en het C+B Museum uw gegevens niet met derden zullen delen, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn;
  • de stichting BIG en het C+B Museum geen geautomatiseerde profiling toepassen op uw gegevens;
  • de stichting BIG en het C+B Museum niet de intentie hebben om gegevens te verzamelen van minderjarigen. De stichting BIG en het C+B Museum kunnen echter niet controleren of de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat de stichting BIG en het C+B Museum zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@cubymuseumgrolloo.nl.
  • de stichting BIG en het C+B Museum uw gegevens naar beste kunnen beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van adequate maatregelen, op basis van de huidige stand van de techniek en passend bij het type en de gevoeligheid van de persoonsgegevens;
  • de gegevens van alle ingevulde formulieren na een maand automatisch gewist worden. Wanneer u op basis van ons contact een opdracht aan de stichting BIG en het C+B Museum verstrekt, zullen al uw gegevens op grond van de daaruit voortkomende overeenkomst worden opgenomen in een betreffend bestand. Dit staat los van het contactformulier en van de website.

NB: Het IP-adres van iedere gebruiker die het aanmeldformulier invult wordt om veiligheidsredenen geregistreerd. Ook dit wordt na één maand automatisch gewist. Het doel hiervan is dat de technische beheerder van deze site gericht spamaanvallen of andere ongewenste dan wel schadelijke activiteiten kan onderscheppen, mochten die zich voordoen. Het IP-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt.

Vragen


De stichting BIG en het C+B Museum controleren regelmatig of aan het in deze verklaring beschreven privacy beleid wordt voldaan.
Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@cubymuseumgrolloo.nl.
De stichting BIG en/of het C+B Museum reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen één week op uw verzoek.
De stichting BIG en het C+B Museum willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Grolloo, 25 mei 2018.

Namens de Stichting Blues in Grolloo en de websiteredactie van de website van het C+B Museum Grolloo,
L. Koops, voorzitter Stichting Blues in Grolloo
J. Bos, secretaris Stichting Blues in Grolloo.

 

Naar boven