Hoofdstukindex:

Exit Grolloo
AJansen6In 1970 kwam er vrij abrupt een einde aan het verblijf van Muskee en Jansen aan de Voorstreek in Grolloo. De boerderij kwam in handen van de buren, die een aannemersbedrijf hadden. Harry en Frans konden er blijven wonen, maar gedeeltelijk werd de boerderij in gebruik genomen als bedrijfsruimte. Frans: "Er werden spullen en cementmolens op de deel gezet en men ging om zeven uur
's ochtends aan het werk. Nu kon ik toch al niet zo goed met één van die buren opschieten, maar de zaak explodeerde toen ze op een ochtend die mooie grote lindeboom pal voor de boerderij omzaagden, zonder enig overleg. Dat was voor Harry de druppel die de emmer deed overlopen. Redenen genoeg dus om Grolloo te verlaten."

"Harry had een kennis, Diddo Steen uit Groningen, die weer een oom had die makelaar was. Hij had een mooie boerderij te koop in Ansen. Harry kocht dat pand en ik moest erheen om de zaak op te knappen en bewoonbaar te maken. Met mijn vriendin Liesbeth heb ik daar in de zomer van 1970 gezeten. Met de grote deel deden we niks, we hebben alleen het woongedeelte gezellig gemaakt door veel te verven en dergelijke. Het was een monumentale boerderij in een fraaie omgeving, heel mooi. Harry kwam er zelden. Hij is er in die paar maanden hooguit enkele keren geweest. Dat vond ik toen al vreemd. En na drie maanden was dat avontuur inderdaad alweer voorbij, toen Harry door financiële toestanden, maar ook omdat die boerderij te ver van Assen lag, gedwongen was de boel weer te verkopen."

AJansen15Nadat Frans eerst enige tijd in een atelier in de Oude Leeszaal aan De Brink in Assen had doorgebracht, werd hij door zijn toenmalige schoonvader aan een huis geholpen in de Gymnasiumstraat. Muskee verhuisde ondertussen ook terug naar de Drentse hoofdstad en sliep vaak bij Jansen. De banden met de verschillende vrienden werden verstevigd en zijn eigenlijk altijd blijven bestaan. Veel van die kameraden voetbalden ook met elkaar. Jan Houwing, Jan Mennega, Rudy Leukfeldt, Geert Loman, allemaal maakten ze deel uit van de 'sien'. Ook Johan Derksen versterkte af en toe de gelederen. "Met Johan, Harrry en Rudy Leukfeldt ging ik regelmatig naar de sauna in Emmen. We voetbalden ook in een café-elftal (foto boven), dat werd samengesteld door Johan Derksen, op verzoek van een kroegbaas in Zuid-Laren. Wij deden regelmatig aan horeca-toernooien mee."

Naar boven