Het C+B Museum is op zaterdag en zondag weer geopend! Zie de berichtgeving op deze website.

Hoofdstukindex:

Plakboeken
AJansen7Wie de goed gedocumenteerde plakboeken van Frans Jansen doorbladert, krijgt een interessant en representatief beeld van de problemen waarmee jonge beeldend kunstenaars in het naoorlogse Nederland te maken hadden. Het geeft vooral de indruk van strijd, op diverse fronten. Strijd tegen de artistieke smaak van die jaren, tegen de vooroordelen van het establishment, tegen de plaatselijke en landelijke autoriteiten en, vooral, de strijd om te kunnen overleven.
"Wij waren als jonge generatie bezig de wereld te bestormen, met nieuwe muziek, poëzie en kunst. Daar waren veel mensen niet blij mee," vertelt Frans. "Ik heb tijden geleefd van 20 gulden steun in de maand. Wat zal dat nu zijn, 150-200 euro? Niks dus. Ik was daarom lang afhankelijk van de hulp van anderen."

De plakboeken van Frans geven fraaie voorbeelden van het bestaan als startend kunstenaar. Zo werden in Veendam eind jaren zestig een aantal plastieken van zijn hand 'per abuis' door de reinigingsdienst op de schroothoop gedumpt. Ze werden gered door Rom Boonstra, de toenmalige directeur van De Kolk en stonden enige tijd op De Brink in Assen.

AJansen17Ook kwam Jansen in conflict met enkele van zijn Asser kunstcollega’s en de Sociale Dienst wegens een niet-betaalde gasrekening van een gezamenlijk atelier in de Openbare Leeszaal aan De Brink. Hij was 'met de Noorderzon' naar Zwitserland vertrokken en liet een 'spoor aan onbetaalde rekeningen en een verbijsterde middenstand' achter, aldus de Drentsche Courant.
Frans kwam spoorslags terug naar Assen, voldeed aan zijn verplichtingen en spuidde zijn gal over 'onfatsoenlijk, oncollegiaal gedrag, ver beneden alle peil'. Hij kondigde pontificaal zijn vertrek aan naar Canada en Zuid-Amerika, waar uiteraard niets van terecht kwam.

Ook werd in die jaren een tentoonstelling in Veendam voortijdig beëindigd, omdat de plaatselijke kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente diep geschokt was door zijn schilderijen en tekeningen van naakte baby’s, die 'als verschrikkelijke gedrochten' waren afgebeeld.

Naar boven