De actie Rabo ClubSupport, waarbij Rabobank ieder jaar een budget beschikbaar stelt om te verdelen onder clubs, verenigingen, en andere instanties (zoals stichtingen en musea) heeft het C+B Museum dit jaar € 929,16 opgeleverd. Dat is een bijzonder mooi en hoog bedrag! Rabobank-leden uit Assen en/of Noord-Drenthe konden middels stemmen beslissen hoe de bijdrage zou worden verdeeld.

Rabo2021 Aangepast

Op het C+B Museum werden 92 stemmen uitgebracht. Het toegekende bedrag zal waarschijnlijk worden besteed aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe website voor het C+B Museum, waaraan momenteel wordt gewerkt.

Iedereen die op het C+B Museum heeft gestemd wordt uiteraard hartelijk bedankt!

Naar boven