Bent u rekeninghouder bij de Rabobank Assen en/of Noord Drenthe? Dan kunt u, net zoals vorige jaren, wederom op het C+B Museum stemmen bij Rabo ClubSupport van 4 tot en met 25 oktober. Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabobank-leden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Tijdens  Rabo Clubsupport kunnen leden van de Rabobank Assen en Noord Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. 
Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabo2021 Aangepast

Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor Rabo ClubSupport. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die deelnemen.  Op die manier beslissen leden van onze bank mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget. Hoe kunt u stemmen? Als rekeninghouder bij Rabobank Assen en/of Noord-Drenthe kunt u via de Rabo App of Rabo Online Bankieren uw stemmen uitbrengen.

U vindt ons als C+B Museum, in de categorie ‘Cultuur’, in de regio Assen en Noord-Drenthe. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.

Maak svp gebruik van uw stemrecht, want het C +B Museum doet mee aan deze actie! De vorige jaren ontving het museum in totaal honderden euro’s via de Rabo ClubSupport. Dit geld werd onder meer besteed aan de vervanging van de video-apparatuur in de videowand. Er zijn ook nu weer enkele zaken waaraan het C+B Museum het geld goed zou kunnen besteden. Zo is het C+B Museum na tien jaar toe aan een nieuwe website. Deze nieuwe site gaat meer ruimte bieden aan nieuwsberichten en geluids- en filmfragmenten. Nieuw is dat het C+B Museum zelf de verkoop van T-shirts, caps, boeken, lp's en cd's ter hand gaat nemen. Het Museum krijgt een heuse "shop" en op de nieuwe site komt een webshop waar artikelen besteld kunnen worden.

Wij roepen dus alle Vrienden, bezoekers en liefhebbers van het C+B Museum, die bankieren bij de Rabobank, op om stemmen op ons uit te brengen bij Rabo ClubSupport! Dit kan vanaf NU tot en met 25 oktober. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Naar boven