Bent u rekeninghouder bij de Rabobank Assen en/of Noord Drenthe? Dan kunt u, net zoals vorige jaren, wederom op het C+B Museum stemmen bij Rabo ClubSupport van 5 tot en met 24 oktober. Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van de winst, het co√∂peratief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabobank-leden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld Tijdens Rabo Clubsupport kunnen leden van de Raboband Assen en Noord Drenthe vijf stemmen uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.

RABOfoto

Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor Rabo ClubSupport. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die deelnemen.  Op die manier beslissen leden van onze bank mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget. Hoe kunt u stemmen? Als rekeninghouder bij Rabobank Assen en/of Noord Drenthe kunt u met de u toegestuurde code inloggen in de app of op de website. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw stemmen uit te brengen.

U vindt ons als STICHTING ERFGOED HARRY MUSKEE, in de categorie 'Cultuur', actief in de gemeente Aa en Hunze. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.

Maak svp gebruik van uw stemrecht, want het Cuby and the Blizzards Museum doet via de Stichting Erfgoed Harry Muskee mee aan deze actie! De vorige jaren ontving het museum in totaal honderden euro's via de Rabo ClubSupport. Dit geld werd onder meer besteed aan de vervanging van de video-apparatuur in de videowand. Er zijn ook nu weer enkele zaken waaraan het C+B Museum het geld goed zou kunnen besteden.

Wij roepen dus alle Vrienden, bezoekers en liefhebbers van het C+B Museum, die bankieren bij de Rabobank, op om een stem op ons uit te brengen bij Rabo ClubSupport! Vanaf 5 oktober kan dat. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Naar boven