Het Cuby & the Blizzards Museum in Grolloo blijft in ieder geval tot 1 september a.s. dicht. Na rijp beraad hebben de twee stichtingen die verantwoordelijk zijn voor het museum, Erfgoed Harry Muskee en Blues in Grolloo, deze beslissing genomen.

Coronaplaatje

Vandaag, 12 mei, stuurde het C+B Museum een persbericht uit. Hierin staat verder: "De onlangs aangekondigde versoepeling van de corona-maatregelen per 1 juni a.s. biedt het museum onvoldoende uitkomst. Het C+B Museum, dat is gevestigd in het voormalige woonboerderijtje van zanger Harry Muskee aan de Voorstreek, is simpelweg te klein om de "anderhalve meter-strategie" naar behoren uit te kunnen voeren. In de praktijk zou dit betekenen dat hooguit 2 of 3 personen tegelijk het museum kunnen bezoeken. En dan nog zou de anderhalve meter-afstand voor grote problemen zorgen, waarbij voortdurend "gehandhaafd" zou moeten worden.

Ook andere, praktische zaken spelen mee. Het feit dat bezoekers alleen vooraf een kaartje mogen reserveren, levert organisatorische problemen op. Ook het voortdurend ontsmetten van hoofdtelefoons, afspeelapparatuur en andere voorwerpen zou bijzonder arbeidsintensief zijn en nauwelijks uitvoerbaar. De besturen van beide stichtingen zijn van mening dat het niet verantwoord is de vrijwilligers van het museum met de genoemde taken te belasten.

Het C+B Museum wordt uitsluitend draaiende gehouden door vrijwilligers. Dit zijn over het algemeen fans en liefhebbers van C+B, die vallen onder de categorie "oudere jongeren" en daarmee qua leeftijd veelal tot de risicogroepen behoren. Een deel van deze vrijwilligers heeft aangegeven onder de huidige omstandigheden liever geen dienst te willen doen in het museum. Vanzelfsprekend is daar veel begrip voor.

Uiteindelijk staat voor het C+B Museum één prioriteit voorop: de gezondheid van zowel de vrijwilligers als de bezoekers. Want ook deze laatste categorie bestaat voornamelijk uit 60+-ers. Daarom is besloten het C+B Museum in ieder geval tot 1 september gesloten te houden.  

Wel gaan beide besturen in juni met elkaar in overleg om diverse scenario’s voor het komende najaar te bespreken, ook voor het geval de situatie rond de corona-crisis in Nederland na 1 september zou zijn verbeterd."

xSterfdagHarry21

Het zal duidelijk zijn dat deze pijnlijke beslissing niet zonder meer is genomen. Door de grote praktische bezwaren, maar ook door de zeer begrijpelijke reacties van de vrijwilligers, kon het museum geen ander besluit nemen. Zoals hierboven ook staat vermeld staat de prioriteit "gezondheid van vrijwilligers en bezoekers" absoluut bovenaan de lijst.

Deze zomer dus geen "reuring" in het C+B Museum. Helaas, het is niet anders en het kon ook niet anders. Wel zullen we proberen de komende maanden via deze website en onze facebook-pagina regelmatig wat bijzondere momenten, foto's en andere bijzonderheden te publiceren. Houd de website en facebook dus in de gaten!

Naar boven