Door de corona-crisis is het C+B Museum beperkt open. Zie de berichtgeving op deze website.

Ze waren er een beetje beduusd van. Willy en Sjoukje Zijlstra uit het Friese Heeg brengen een weekje vakantie door in Westerbork en hadden vanmorgen op Radio Drenthe gehoord dat vandaag de 3500ste bezoeker van dit kalenderjaar in het C+B Museum werd verwacht. Zij hadden al eerder het plan opgevat om deze donderdag het Museum aan te doen en hadden zoiets van: Het zal toch niet gebeuren dat…

X3500stebezoeker1


Nou, dat gebeurde dus wèl! Om 14.30 uur feliciteerde Albert Haar, bestuurslid van de Stichting Erfgoed Harry Muskee, hen met het feit dat zij als bezoeker 3499 en 3500 de baanderdeur van het C+B Museum waren doorgekomen. Sjoukje kreeg daarop een grote bos bloemen overhandigd en Willy werd verrast met een exemplaar van het boek Back Home, met daarin de verzamelde songteksten van Harry Muskee.

Liefhebbers
Beiden vertelden liefhebbers te zijn van Cuby & the Blizzards. In het verleden bezochten ze diverse concerten van de band, onder meer in 2010 in Het Bolkwerk te Sneek. Ook Willy en Sjoukje behoren dus tot de categorie liefhebbers die allemaal een reden hebben om naar Grolloo te komen. Het feit dat dit er in 2015 al ruim 3500 zijn geweest, betekent dat het C+B Museum nog steeds aan een muzikale behoefte voldoet. En het is uiteraard ook een compliment aan Eelco Gelling dat er zoveel bewonderaars rondlopen die hem niet zijn vergeten en het er graag voor over hebben om naar zijn expositie Geweldenaar op de Gitaar te komen!

Vrijwilliger in het zonnetje
De 3500ste bezoeker was overigens niet de enige feestelijkheid van deze middag. Albert Haar richtte zich hierna tot vrijwilliger Dries Zwikker, die vandaag als gastheer in het Museum zijn 'dienst' draaide. Albert wees erop dat de Stichting Erfgoed Harry Muskee zich heel gelukkig mag prijzen met de ruim veertig vrijwilligers die het Museum draaiende houden. "Zij zijn voor ons allemaal even belangrijk. Maar zo af en toe mag je wel een kleine uitzondering maken."

X3500stebezoekerDries 

Dries Zwikker heeft namelijk het talent om veel Vrienden (donateurs) voor het Museum te werven. Dat doet hij niet alleen in het Museum zelf, maar ook daarbuiten. Vorige week tijdens het halen van de jaarlijkse griepprik bijvoorbeeld, scoorde Dries de dienstdoende arts nog als Vriend!

Uiteraard zijn donateurs voor de Stichting zeer belangrijk en daarom mocht Dries vanwege deze bijzondere prestatie best even in het zonnetje worden gezet. Hij kreeg van Albert Haar een bos bloemen en een cadeaubon. Nauwelijks had Dries deze kleine blijk van waardering achter de rug, of hij strikte 'live' direct de volgende Vriend, namelijk bezoeker 3501, die even na Willy en Sjoukje Zijlstra het Museum had betreden!

Een beter bewijs van zijn gave is nauwelijks denkbaar… 

Naar boven