XXXXHarryNu het jaar 2014 er bijna opzit, is het een mooi moment om even terug te kijken naar de afgelopen twaalf maanden. Het gaat goed met het C+B Museum! Het aantal Vrienden (donateurs) steeg dit kalenderjaar met 80 personen, van 327 naar 407.

Achttien nieuwe donateurs gaven zich op via de website. De overige 62 vulden tijdens een bezoek aan het Museum een aanmeldingsformulier in.

Uiteraard werden zij hiertoe uitgenodigd/aangespoord door de gastheren/-vrouwen die als vrijwilliger aan het C+B Museum zijn verbonden. De flinke groei van het aantal donateurs is dan ook voor een groot deel aan hen toe te schrijven en dit is een geweldig compliment aan alle vrijwilligers die zich ook in 2014 weer enorm voor het C+B Museum hebben ingezet!

Meer bezoekers
Ook wat het aantal bezoekers betreft was 2014 (verhoudingsgewijs) een topjaar. De tentoonstelling Brood & Blizzards trok tot nu toe een recordaantal bezoekers van ruim 4500 en dit is aanzienlijk meer dan het gemiddelde aantal van de afgelopen jaren.

XXXXEelcoVoeg daar de twee succesvolle festivals Blues in Grolloo en Binnen Blues aan toe en de conclusie is meer dan gerechtvaardigd dat 2014 een uiterst positief jaar was voor de Stichting Erfgoed Harry Muskee en het C+B Museum.

Ook 2015 belooft veel, met een speciale expositie over Eelco Gelling (links op de foto van Gerrie van Barneveld) en twee nieuwe edities van Blues in Grolloo (30 mei 2015) en Binnen Blues (10 oktober 2015).

Deze evenementen zijn de opmaat naar 2016, het jaar dat Harry Muskee 75 jaar geleden werd geboren en het C+B Museum haar vijfjarig bestaan viert.

Over het aangekondigde grote nieuwe festival is al veel in de media geschreven. Maar er zullen waarschijnlijk ook andere, extra activiteiten plaatsvinden. Hierover in een later stadium meer.

Naar boven