Door de corona-crisis is het C+B Museum beperkt open. Zie de berichtgeving op deze website.

Xmiddag2Zaterdagmiddag vond in café Hofsteenge in Grolloo de jaarlijkse bijeenkomst plaats van vrijwilligers en Vrienden van het C+B Museum. Ieder seizoen organiseert het C+B Museum voor de donateurs (Vrienden) en trouwe vrijwilligers een dergelijke middag, als kleine dankbetuiging voor alle (financiële) inspanningen.

Dit jaar werd besloten voor de eerste maal de najaarsbijeenkomst te combineren. Aan de uitnodiging werd ruim gehoorgegeven. Zo’n 75 Vrienden en vrijwilligers waren in Grolloo aanwezig. Zij kregen een aantrekkelijk programma voorgeschoteld. Na de begroeting en gebruikelijke kop koffie, spraken Henk Weggemans en Lukas Koops, voorzitters van respectievelijk de Stichting Erfgoed Harry Muskee en de Stichting Vrienden van het C+B Museum, een kort welkomstwoord uit. Tevens gingen zij in op de ontwikkelingen van het afgelopen seizoen. Henk Weggemans (foto boven) wees op het fraaie feit dat het Museum onlangs de 10.000ste bezoeker ontving. "We moeten ongeveer 3.000 bezoekers per jaar trekken om de boel rendabel te houden. Als er dan binnen drie jaar 10.000 mensen ons Museum binnenkomen, is dat een mooi resultaat."

Betrokkenheid
Xmiddag3Lukas Koops (links) meldde dat het Museum nu zo'n 330 Vrienden heeft. "Ook dat aantal groeit gestaag, maar uiteraard willen er nog veel meer bij hebben." Lukas zei verder dat beide Stichtingen zich zeer gelukkig prijzen met de grote inzet en betrokkenheid van alle Vrienden en vrijwilligers.
"Zonder jullie lukt het ons absoluut niet om het Museum draaiende te houden. Alleen al het feit dat er vanmiddag bezoekers zijn uit Haarlem, Almelo en van Texel, zegt al veel over grote affiniteit die er voor het C+B Museum is. Ik vind dat geweldig en daar willen wij iedereen enorm voor bedanken."

Festivals
Bestuurslid Albert Haar blikte vervolgens kort terug op 2013 en vertelde eveneens dat er teruggekeken kan worden op een succesvol jaar. "Dat heeft ook te maken met de beide festivals die we hebben georganseerd. Het 'Buitenfestival' Groeten uit Grolloo op 8 juni sprong er vanzelfsprekend uit, omdat deze voor de eerste maal plaatsvond. Daar kwamen bijna 1500 bezoekers op af, meer dan we hadden durven hopen. Datzelfde gold voor 'Binnen Blues' op 8 oktober, dat met ruim 500 bezoekers was uitverkocht. Beide muziekevenementen vinden ook volgend jaar weer plaats, het 'Buitenfestival' op 31 mei, 'Binnen Blues' op een nog nader te bepalen datum in het najaar. Deze festivals hebben er zeker toe bijgedragen dat Grolloo als bluesdorp blijft leven. Die uitstraling hoort ook bij Grolloo en we zullen er alles aan doen om dat zo te houden en uit te breiden."

Medewerking
XMuddag1Albert (links op de foto met een door Pieter Bleijleven geschonken oude C+B-poster van een optreden in De Kolk in 1969) roemde in dit verband de medewerking van de inwoners van Grolloo. Hij zei tevens dat de mogelijkheid om ook in het Museum toegangskaarten te kopen, extra bezoekers heeft opgeleverd. Over het Buitenfestival van 31 mei 2014 deelde hij nog mee dat het Drents Jeugdorkest het festival zal openen met een medley van drie C+B-nummers, waarvoor een speciaal arrangement voor harmonie en fanfare wordt gemaakt. Tevens memoreerde hij het feit dat sinds kort Wim Pontfoort (foto linksonder) als administratief vrijwilliger actief is. Mochten mensen geen nieuwsbrief ontvangen, nog geen ledenpas hebben of anderszins van mening zijn dat bepaalde gegevens niet kloppen (zoals het email-adres), dan kunnen zij bij Wim aan de bel trekken via wim.pontfoort@online.nl

Herman Brood
Xmiddag9Over de nieuwe tentoonstelling in 2014 vertelde Albert dat deze onder voorbehoud zeer waarschijnlijk in het teken zal staan van 'Herman Brood en the Blizzards'. "Het gaat daarbij niet zozeer om Brood als kunstenaar, maar over de twee periodes dat Herman deel uitmaakte van Cuby & the Blizzards." Haar riep tevens Vrienden en vrijwilligers op om als zij in dit verband in het bezit zijn van bijzondere voorwerpen of andere zaken, zich in verbinding te stellen met het Museum.

Tot slot deelde Albert Haar mee dat er voor de winterperiode twee activiteiten in het Museum worden voorbereid: een mondharmonica-clinic en een whisky-proeverij, gekoppeld aan een bluesconcert. Hierover komen binnenkort nadere mededelingen.

Big Bo
Xmidddag4Hierna was er ruimte voor muziek. Big Bo Brocken speelde de eerste van twee sets.
Big Bo vertolkt zijn blues met hart en ziel. Met zijn ongepolijste, soulvolle stem begeleidde hij zichzelf op akoestische en elektrische gitaar en bassdrum. Hij speelde nummers  waarbij onversneden en vaak obscure Delta-Blues de boventoon voerde. Zo vertolkte hij onder meer songs van Robert Johnson, Muddy Waters en Skip James. Zijn beide sets vielen bijzonder in de smaak.

Roy Kuschel
Vervolgens hield website-redacteur Koert Broersma een interview met Roy Kuschel. Roy maakte deel uit van de band Muskee in de jaren 1991-1995. Als keyboards-speler, fluitist en mede-componist drukte hij zijn stempel op CD’s als Cut de Luxe, Skysongs on the Spot en Muskee Live.

XMiddag5Roy trad dit jaar op tijdens het Blues in Grolloo-festival op 8 juni en Binnen Blues op 12 oktober en haalde op vaak humoristische wijze interessante herinneringen op aan zijn periode met de band en vooral met Harry Muskee.

In de nabije toekomst volgt een nadere uitwerking van dit interview op deze website.
Een hoogtepunt was het niet-voorbereide en geïmproviseerde optreden samen met Big Bo, waarbij Roy de dwarsfluit hanteerde.

Bluesquiz
Na de pauze werd een door Albert Haar gemaakte bluesquiz gehouden. Albert had 35 soms pittige vragen voorbereid, die werden begeleid door foto’s en geluidsfragmenten. Na controle van de antwoorden bleek dat fotograaf Rudy Leukfeldt, tevens een goede vriend van Harry Muskee, de meeste juiste antwoorden had, namelijk 32½. Hij werd op de voet gevolgd door Henk Kamp en Johan Gaasbeek. Rudy dacht even een heuse Mercedes te hebben gewonnen (hij zag deze al op de parkeerplaats staan), maar hem viel slechts de 'eeuwige roem' ten deel, waarmee hij, getuige de foto hieronder, ook heel blij was.

Xmiddag7De middag werd, behalve met de tweede set van Big Bo, afgesloten met een speciale verloting, waarbij een fraai fotodoek van Harry Muskee de prijs was. Roy Kuschel trok hiervoor het winnende lot. Hierna volgde nog een heerlijk, door café-restaurant Hofsteenge verzorgd bluesbuffet, dat een voortreffelijk einde vormde van deze zeer geslaagde Vrienden- en vrijwilligersmiddag!

 

Naar boven