C+B Museum weer geopend op vrijdag, zaterdag en zondag! Zie berichtgeving voor nadere info.

Het C+B Museum is vanaf komende vrijdag 20 november weer open voor het publiek! Nu de strengere corona-maatregelen weer wat zijn versoepeld geldt voorlopig weer dezelfde situatie als voor 4 november. Dit houdt in de praktijk in dat het museum op vrijdag, zaterdag en zondag is geopend, van 11-17 uur.

Zweb1 copy

Voor bezoek en reserveren gelden dezelfde voorwaarden als voor 4 november:

1. Vooraf reserveren is gewenst. Dit biedt ook de beste garantie voor toegang. U kunt UITSLUITEND reserveren via de email van het C+B Museum: info@cubymuseumgrolloo.nl
Gaarne opgeven voor welke datum en voor hoeveel personen, plus uw naam, email, adres en telefoonnummer. U ontvangt hierna een bevestiging van het museum.
2. Heeft u niet gereserveerd, maar wilt u toch het C+B Museum bezoeken, dan is het aan de dienstdoende gastheer of gastvrouw in het museum om te bepalen of toegang op dat moment mogelijk is. Er mogen namelijk niet meer dan 10 bezoekers tegelijkertijd in het museum aanwezig zijn. Het kan gebeuren dat u dan (even) moet wachten, of dat wordt gevraagd om op een ander moment terug te komen.
3. HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE IS VERPLICHT!!!

DE KAARTVERKOOP IS IN ALLE GEVALLEN IN HET MUSEUM!

Uiteraard wensen wij u weer veel plezier toe!

Nu al wijzen wij u erop dat het C+B Museum van maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 is gesloten.

De actie Rabo Clubsupport van Rabo-bank Assen en Noord-Drenthe heeft het C+B Museum ruim 200 euro opgeleverd. Penningmeester Wim Pontfoort van de Stichting Erfgoed Harry Muskee ontving deze week een "cheque" voor € 218,31. Het geld komt goed van pas en zal onder meer worden besteed aan verschillende audio-visuele verbeteringen in het museum. Uiteraard willen wij iedereen die op het C+B Museum heeft gestemd, hartelijk bedanken!!!

RaboSupportklein Aangepast

Nog tot en met 24 oktober kunnen rekeninghouders bij de Rabobank Assen en/of Noord Drenthe hun stem uitbrengen op de Stichting Erfgoed Harry Muskee in het kader van Rabo ClubSupport! Vergeet dit svp niet te doen, want het C+B Museum kan de centjes goed gebruiken.

RABOfoto

Uw stem is geld waard! Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor Rabo ClubSupport. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die deelnemen.  Op die manier beslissen leden van onze bank mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget.
Hoe kunt u stemmen? Als rekeninghouder bij Rabobank Assen en/of Noord Drenthe kunt u met de u toegestuurde code inloggen in de app of op de website. Ook als u geen code heeft ontvangen kunt via de website of app stemmen.
U kunt dit nog doen tot en met zaterdag 24 oktober U vindt ons als STICHTING ERFGOED HARRY MUSKEE, in de categorie 'Cultuur', actief in de gemeente Aa en Hunze. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.
Wij roepen dus alle Vrienden, bezoekers en liefhebbers van het C+B Museum, die bankieren bij de Rabobank, op om een stem op ons uit te brengen bij Rabo ClubSupport! Dat kan nog enkele dagen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

De gemeente Assen heeft gisteren de naamborden geplaatst bij de nieuwe rotonde aan de Rolderstraat. De benaming Harry Muskee-rotonde is daarmee officieus een feit. In mei werd de Rolderrotonde in Assen opengesteld voor verkeer, nadat hier jarenlang een noodrotonde lag. Het college van B en W besloot onlangs deze rotonde de naam van de frontman van Cuby & the Blizzards te geven.
Volgend jaar is het tien jaar geleden dat Muskee overleed. Ook zou hij in juni 2021 tachtig jaar zijn geworden. De Stichting Blues in Grolloo, die ook het C+B Museum beheert, heeft enige tijd geleden een verzoek bij de gemeente Assen neergelegd om een straat of een andere openbare ruimte in Assen naar Harry Muskee te vernoemen. Dit verzoek is gehonoreerd. De offici
ële 
onthulling zal waarschijnlijk omstreeks 10 juni volgend jaar plaatsvinden, dus rond de tachtigste geboortedag van Muskee.

Harry Muskee rotonde

Foto: gemeente Assen

Door de nieuwe corona-maatregelen die het kabinet op 13 oktober jl. heeft afgekondigd, is café-restaurant Hofsteenge in Grolloo de komende weken gesloten. Bezoekers aan het C+B Museum kunnen niet meer via de telefoon en email bij Hofsteenge reserveren.Wie kaarten voor het museum wil reserveren, kan dat uitsluitend doen via het algemene emailadres van het C+B Museum: info@cubymuseumgrolloo.nl 
U dient behalve de datum van uw bezoek ook uw naam, uw adres, email en telefoonnummer op te geven en uiteraard het aantal kaarten dat u wilt reserveren. U krijgt dan een bevestiging met een tijdstip of een alternatief toegezonden.

Zoals bekend is het C+B Museum op vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 – 17.00 uur.
Mondkapjes zijn verplicht!

Naar boven